Aug 13, 2021

Exerpiment "gereecherte Knuewelek" Daach 4

Noo 4 Deech gesait een schon ganz gutt dei appetitlech golden Faarf dei typesch ass fir den gereecherten Knuewelek.

Nach 6 Deech, dann ass en normalerweis färdeg. Dir fannt en am PallCenter ab dem nächsten Donneschten.

Oder direkt bei ais um Haff. Den Prais hei um Haff ass 2 €/100 g.

Mir hun och Bouquet'en zesummengebonn déi ca.200 gr waien.

Kommt bis laanscht, bei eis ass ëmmer op... wann Dir nitt direkt een fannt, dann luust einfach mool an den Gaart oder an den Stall eran:-)

Hei een eischten Verglach matt dem nitt gereecherten Knuewelek... Et gesait een schon ganz daitlich den Ennerscheed.

Cultiver des aliments sains pour vous et votre famille.